Högkvalificerade experter inom kärnkraftsteknik

Referensprojekt

Större projekt inom svensk kärnkraft där Safetechs medarbetare har haft en framträdande roll:

Moderniseringsprojekt
FILTRA / PMRG Installation av filteranläggningar för svåra haverier
RPS-projektet (Ringhals) Ny anläggningsdel med nytt diversifierat reaktorskyddssystem för Ringhals 1
SP2-projektet (Ringhals 1) Nya kylkedjor för resteffektkylning samt ny elkraft på Ringhals 1
RISE (Ringhals) Övergripande projekt för modernisering av Ringhals 1-4 mot nya föreskrifter (SSMFS 2008:17)
O1 MOD (OKG) Modernisering av Oskarshamn 1
PLEX (OKG, Westinghouse) Modernisering av Oskarshamn 2
Designverifieringsprojekt
BOKA (Barsebäck, OKG)
REDA (Ringhals)
Övrigt
Framtagning av Störningshandboken BWR (SSM)
Diverse effekthöjningsprojekt

Kunder

Våra viktigaste kunder är:

  • Forsmarks Kraftgrupp AB
  • OKG AB
  • Ringhals AB
  • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
  • Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
  • AB SVAFO
  • Teollisuuden Voima Oyj (TVO)
  • Vattenfall AB
  • Westinghouse Electric Sweden AB