Högkvalificerade experter inom kärnkraftsteknik

Detta är Safetech Engineering

Safetech Engineering AB grundades på 1980-talet av två av ASEA Atoms mest tongivande ingenjörer, Torbjörn Andersson och Stig Rolandson. Bolaget är Västeråsbaserat och bedriver konsultverksamhet och utbildning gällande säkerhet, miljö och strålskydd främst relaterat till ASEA Atoms kokarreaktorer. Safetech Engineering erbjuder enbart högkvalificerade experter inom kärnkraftsteknik med minst 10-15 års branscherfarenhet, i många fall över 30 års erfarenhet.

För närvarande har bolaget ca 20 anställda och underkonsulter med mycket hög kompetensprofil inom de flesta reaktornära områden.

Företagets tekniska kunskapsexpertis omfattar huvudsakligen ASEA Atoms kokarreaktorer. Ambitionen är att i framtiden även uppnå samma höga kompetens på nya reaktortyper som kan komma i fråga för Sverige, övriga Nordens och Kanadas kommande energibehov.

Mot nya generationer

Safetech Engineering målsättning är att vara det konsultbolag som har den i särklass högsta tvärtekniska kompetensen inom kärnkraftteknik. Avseende generation III-reaktorer inom BWR-teknik har vi den positionen idag. Ambitionen är att fortsätta vara det ledade konsultföretaget även på kommande generation IV-reaktorer. Därför har ett samarbete inletts med Kungliga Tekniska Högskolan och företaget Blykalla reaktorer AB (www.leadcold.com).

Safetech Engineering skall alltid vara det företag som kunder kan vända sig till när det gäller problem som kräver större kompetens avseende grundläggande konstruktion, principer och normer än vad konkurrerande företag klarar av att leverera. Genom att våra seniora konsulter arbetar i kundens organisation är vår förhoppning att vi kan bidra till att branschens samlade erfarenheter överförs till nya generationer.

Utbildning

Safetech Engineering tillhandahåller även skräddarsydda utbildningar inom

 • Reaktorteknik
 • Licensiering
 • Säkerhetsfilosofi
 • Normer och kriterier
 • Konstruktionsprinciper

Erfarenhet

Vi har stor erfarenhet av omfattande anläggningsändringar inom följande områden:

 • Anläggningskonstruktion
 • Projektledning
 • Licensiering / Säkerhetsredovisning
 • Normer och kriterier
 • Säkerhetsanalys
 • Avfallshantering
 • Idrifttagning

Kunder